Life-Death Disease

The World'S Local Corilla.

Handelsmännen i forna tider

I forna tider så var handelsmän ett skrå som fanns i de större byarna och om dom ville sälja sina varor till bönder och andra, så hade dom en häst eller två och en vagn. Idag är det bara amishfolket som kör med häst och vagn, själv har jag en audi från eskilstuna och åker i. Men åter till dessa handelsmän som fanns för. Många av dom blev kallade gårdfarihandlare har jag för mig och dom kunde även hjälpa till med att slipa knivar och saxar när det nu behövdes på stora gårdar och gods. Men dom sålde även sådant och tyger o grytor.