Life-Death Disease

The World'S Local Corilla.

Engagerade människor

Det är så fantastiskt med människor som engagerar sig ideelt i olika projekt. Där spelar pengar ingen roll i det avseendet att man inte behöver tjäna pengar på sin verksamhet men naturligtvis behöver man pengar till sin verksamhet. Fast den stöds ofta av frivilliga och kanske genom att man säljer något ibland. Jag läste om några som engagerar sig i hemlösa hundar och avlivningshotade hundar. Det har kunnat rädda livet på många utsatta hundar. Sådana människor är oftast brinnande för sin sak.